Cenitve

Zakaj potrebujemo cenitev?

Cenitev nepremičnin potrebujemo za različne namene:

  • v postopku prodaje in nakupa nepremičnine,
  • za potrebe zavarovanja posojila,
  • oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
  • za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
  • za oceno vlaganja v nepremičnine,
  • za druge potrebe, ki jih narekujejo zakonski predpisi, pogodbe ipd.

Naši cenilci

Jure Kern, univ.dipl.inž.grad., s strokovnim izpitom, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi Zakona o revidiranju in odločbe Slovenskega inštituta za revizijo ter zapriseženi sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke.

Jože Kern, inž.grad., s strokovnim izpitom, zapriseženi sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke z dolgoletnimi izkušnjami, imetnik certifikata Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo za cenilca nepremičnin.

Aktualna ponudba