O nas

Ustanovitev podjetja

K 3 KERN d.o.o. iz Kranja je gospodarska družba, ki je družinsko podjetje. Spada med podjetja z dolgoletno tradicijo na slovenskem tržišču, saj deluje že od leta 1989. Naša osnovna dejavnost je posredovanje pri prometu z nepremičninami, ukvarjamo pa se tudi gradnjo novih objektov za trg, inženiring posle v gradbeništvu in izdelavo cenitev nepremičnin.

Na osnovi dolgoletnih izkušenj vam nudimo kakovostno in popolno storitev, ki se začne od iskanja nepremičnine, svetovanja pri nakupu, preverjanje pravnega stanja nepremičnin, do nakupa oziroma najema in prepisa v zemljiško knjigo. Sicer pa urejamo tudi druga pravna posla pri uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, pripravimo različne pogodbe (darilne, menjalne, delilne) ipd.

Strokovno smo močni, saj zajemamo vsa potrebna znanja iz dejavnosti poslovanja z nepremičninami, saj so naši zaposleni gradbeno in ekonomsko visokošolsko izobraženi in imajo licence nepremičninskega posrednika. Z zunanjimi sodelavci pa pokrivamo tudi pravno področje, prav tako pa sodelujemo tudi z arhitekti, geodeti, gradbeniki,...

Sodelujemo tudi z bankami pri iskanju dobrih kreditnih pogojev in sicer: Kärtner Sparkasse in Hypo Alpe Adria, smo pa tudi podjetje, ki je med prvimi podpisalo Kodeks dobrih poslovnih običajev GZS pri poslovanju z nepremičninam.

Naša velika prednost je timsko delo, cilj pa zadovoljne stranke.

Dejavnost

Opravljamo vse posle v zvezi s prometom z nepremičninami. Zato imamo tudi vse potrebno znanje in kvalifikacije, ki smo ga pridobili z rednim šolanjem (vsi zaposleni imajo visokošolsko izobrazbo) in dodatnem izobraževanju na predavanjih in seminarjih (certifikati ocenjevalcev nepremičnin in opreme po ameriške metodi - ASA, licence borznih posrednikov).

Podrobnejši seznam dejavnosti lahko najdete na strani Storitve.

Zaračunavanje naših storitev

Naš zaslužek za opravljeno storitev pri prodaji ali nakupu nepremičnin se zaračunava po uspešno zaključenem poslu.

Naše načelo pri delu je spoštovanje in zastopanje interesov obeh strank. Ugotavljamo, da to naše stranke cenijo in čutijo, saj so enakopravno zastopane in je posel objektivno enako opravljen za obe pogodbeni strani.

Obseg in lokacija ponudbe nepremičnin Naša ponudba nepremičnin je zelo obsežna na Gorenjskem, zajema pa tudi Ljubljano z okolico, Primorsko, Štajersko in Dolenjsko.

Podatke redno ažuriramo in dopolnjujemo. Jamčimo tudi za verodostojnost podatkov.

V zadnjem času poleg ponudbe hiš narašča zlasti ponudba poslovnih prostorov večje vrednosti in to v vseh predelih Slovenije.

Reklamni mediji

Že od vsega vemo in se zavedamo, da mora agencija svojo ponudbo reklamirati oz. predstavljati bralcem ali poslušalcem, ker so vsi bralci ali poslušalci dejansko naši potencialni kupci, zato vedno namenjamo precejšnja sredstva v ta namen.

Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami: Smo podpisniki kodeksa dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z nepremičninami.

Vizija

Tudi v prihodnosti želimo dosegati načelo obojestranskega zadovoljevanja potreb s področja nepremičnin in pri tem težiti k celoviti ponudbi na tem področju (od zamisli do realizacije ).

Aktualna ponudba